CONDICIÓNS XERAIS DE USO

CONDICIÓNS PARTICULARES DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ANUNCIOS

Limitación da Responsabilidade

Manifestacións e garantías do Anunciante/Indemnizacións

Dereito a modificar e rexeitar o Anuncio por PF

Varios